Uudised

Huvihariduse omandamisel tehtud sõidukulud kompenseeritakse.

Huvihariduse omandamisel tehtud sõidukulu kompenseerimiseks Märjamaa valla 2018.a. huvihariduse ja huvitegevuse alaeelarvest toetuse maksmise kord on leitav valla kodulehel.

Taotlusvorm