Koolist

Märjamaa Muusika- ja Kunstikool avas uksed 1988. aasta sügisel. Tol aastal alustasime 80 õpilasega (64 muusikakoolis ja 16 kunstikoolis). Koos 2018.a. lõpetanud kahekümne seitsmenda lennuga on meilt tuule tiibadesse saanud 315 eelprofessionaalse muusika-  või kunstialase alghariduse omandanut noort inimest. Keskmiselt on igal õppeaastal õpilaste arv 130-140, 2018.a. septembris alustas muusikakoolis koguni kolm I klassi ning kunstikoolis kaks kunstiringi ja kaks eelkooli rühma. Erinevad õppevormid võimaldavad meie õpetajate poolt pakutavast osa saada põhikooli ja gümnaasiumiõpilastel, samuti huvlistel täiskasvanutel.

Õppetöö lahutamatuks osaks on osalemine maakondlikel, üleriigilistel, rahvusvahelistel konkurssidel, näitustel, võistlustel – neilt saab kaasa hulgaliselt hindamatuid loometööks vajalikke kogemusi.

Käesoleval ajal saab muusika- ja kunstikoolis omandada teadmisi ja arendada oskusi maalimises, joonistamises, kompositsioonis, kunstiajaloos, klaveri-, akordioni-, viiuli-, tšello-, klarneti-, trompeti-, trombooni-, metsasarve-, tuuba-, altsarve-, saksofoni-, flöödi-, kitarri-, väiksekandle- ja rahvakandle mängus. Õpilasi on  suunamas-juhendamas-abistamas on 21 õpetajat ja 4 abitöötajat.

Muusika- ja kunstikoolis käimine ei piirdu ainult õppetööga koolimajas – sageli toimuvad seal kontserdid-näitused-kohtumised nii oma kui külaliste loominguga, tihti sõidetakse koos õpetajatega Märjamaalt välja kontsertitele, teatrisse, näitustele. Traditsioonilised on talve- ja kevadkontserdid, I kl. õpilaste kontsert ja paljud esinemised ümberkaudsetes koolides-lasteaedades; iga-aastased näitused toimuvad  nii Märjamaa Valla Rahvamajas, Märjamaa Valla Raamatukogus kui ka Rapla Keskraamatukogus; ka Kullo Lastegaleriis ja üleriigilistel õpilastööde näitustel oleme saanud oma töid eksponeerida. Kunstikool on väljapanekuid korraldanud ka Rootsis Vara raamatukogus, Soomes Vihanti Kodukandikeskuses, Saksamaal Rendsburgis St.Maria kirikus, nende näituste avamisi on sisustanud meie noored muusikud, rahvapilliõpilased osalesid EL projektis “4 maa rahvamuusika” Rootsimaal, kunstiõpilased osalesid Comeniuse projektis koos Taani, Rumeenia ja Türgi noortega, 5 meie kooli praegust õpilast ja vilistlast mängib Rapla Maakonna Noorte Puhkpilliorkestris. Meie sõpruskoolideks on  Cesvaine Muusika- ja Kunstikool Lätis, oleme sõlmimas kontakte Raseiniai Muusikakooli Ariogala filiaaliga Leedus.