Otsa kooli avatud uste päev


Olete oodatud  Georg Otsa nim Tallinna Muusikakooli
AVATUD USTE PÄEVALE, mis toimub VIRTUAALSELT Zoom veebikeskkonnas
Neljapäeval, 22. aprillil Otsa koolis (Vabaduse väljak 4, Tallinn)
Päeva jooksul saab tutvuda Otsa kooli õppimisvõimalustega ning erialaosakondadega ja küsida infot otse meie õpetajatelt.
NB! VAJALIK EELREGISTREERIMINE
Registreeru avatud uste päevaleSIIN:
(Zoom) link saadetakse registreerunud osalejatele päev enne avatud uste päeva toimumist e-posti aadressile

AJAKAVA:

kell 11.00 Infotund kõigile (saab tutvuda Otsa kooli õppimisvõimalustega ning erialaoaskondadega ja küsida infot)
kell 12.00 – 12.30 Klassikalise muusika eelõppe solfedžo konsultatsioon (õppekavad: interpreet, klassikaline laul, koorijuhtimine, komponist)
kell 12.30 – 13.00 Rütmimuusika eelõppe solfedžo konsultatsioon (õppekavad: rütmimuusik, rütmimuusika laul)
kell 13.00 – 13.30 Klassikalise muusika põhiõppe solfedžo konsultatsioon (õppekavad: interpreet, klassikaline laul, koorijuhtimine, klaverihäälestaja-tehnik, komponist, muusikateoreetik)
kell 13.30 – 14.00 Rütmimuusika põhiõppe solfedžo konsultatsioon (õppekavad: rütmimuusik, rütmimuusika laul, helindaja)
kell 14.00 Erialade konsultatsioonid

Vaata lisaks:
ÕPPEKAVAD
INFO SISSEASTUJALE
Kooli tutvustav klipp SIIN:

Tule omanda professionaalse muusiku elukutse Otsa koolis!
https://fb.me/e/5zscTefdE
https://www.instagram.com/otsakool/

KOHTUMISENI 22. aprillil!

Septembrist 2022 asume UUES KOOLIMAJAS, Pärnu mnt 59!

 

Parimad noored instrumentalistid!

 

Üleriigilise konkursi “Parim noor instrumentalist 2021”, mis käesoleval aastal toimus salvestuste vahendusel veebis, tuuba IV vanuserühmas saavutas I koha SILVER MERESMÄE, lisaks pälvis ta žürii diplomi musikaalse esituse eest ning EMTA üliõpilaspreemia; trombooni IV vanuserühmas saavutas II koha (esimest kohta ei jagatudki) OLIVER MERESMÄE; trompeti II vanusrühmas sai diplomi KARRO JÄRVIK

Aitäh õpetajatele ja kontsertmeistritele – Tõnu Soosõrv/Enri Remmelgas, Kulla Aavik ja Reinis Kampe!
Aitäh kannatlikule ja rõõmsameelsele õpetaja Aivar Arakule, kelle abil sündisid kvaliteetsed salvestused!

Noorte pressikonverents

Haridus- ja Teadusministeerium koos Sotsiaalministeeriumi ja Terviseametiga korraldab taaskord jaanuaris edasi lükkunud noorte pressikonverentsi, kus noored saavad koroonaviirust ja selle leviku piiramist puudutavaid küsimusi küsida otse ministritelt ja Terviseametilt. Noorte küsimustele vastavad haridus- ja teadusminister Liina Kersna, tervise- ja tööminister Tanel Kiik ja terviseameti peadirektori asetäitja Mari-Anne Härma.

Noorte pressikonverents toimub 5. märtsil 2021 kell 14.00 otseülekandena Sotsiaalministeeriumi YouTube’i kanalis. Küsimusi on võimalik läkitada juba praegu Slido keskkonnas sisestades veebilehel sli.do koodi #noored0503.

Üritus on leitav Facebookist siit: https://www.facebook.com/events/811709679554148

Vald tunnustas

Märjamaa valla tänukiri 23.02.2021.a.  kunstiõpetajatele Anne Aaspõllule, Kertu Tort`ile, Selve Ringmaale uutesse kunstiklassidesse vajaliku sisustuse ja töövahendite valimise, tellimise, paigaldamise eest, kunstikoolis õdusa, töömeeleolu toetava ja loomingule inspireeriva keskkonna loomise eest.

Märjamaa valla tänukiri 23.02.2021.a. Rapla Tarbijate Ühistule, esimees Väino Sassi, Märjamaa Muusika- ja Kunstikooli kunstiklassidele suurepäraste õpperuumide ehitamise eest.

Piirangud huvitegevusele ja -haridusele, noorsootööle, täienduskoolitusele ja -õppele 1. märtsist

Alates 1.märtsist kuni vabariigi valitsuse poolt kehtestatud piirangute lõppemiseni toimuvad muusikakooli rütmika, solfedžo  ja muusikaloo ning kunstikooli tunnid vastavalt õpetajate teavitustele.

Huvihariduse ja -tegevuse, noorsootöö, treenimise ning täienduskoolituse ja -õppe puhul kehtivad alates 1. märtsist kuni 28. märtsini täiendavad piirangud.

Siseruumides on keelatud rühmaviisilised tegevused.

  • Tegevusi võib viia läbi üksnes üksi või kahekaupa (koos juhendaja või kaaslasega).
  • Teiste isikutega tuleb tagada vähemalt kahemeetrine vahemaa.
  • Tuleb kanda maski ning tagada desinfitseerimisnõuete täitmine. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.

Näiteks tähendab see, et teha võib kontaktkoolitusi, kus osaleb üks koolitaja ja õppija. Individuaalspordi mõiste alla minevatel aladel, näiteks tennises, on lubatud ka paarismängud.

Kui ruum on piisavalt suur, võib ühes ruumis olla individuaalselt tegutsejaid hajutatult ka rohkem, ent tuleb tagada, et ruumi täituvus ei oleks üle 25%. Näiteks tähendab see, et avatud noortekeskuses ei tohi korraldada grupitegevusi, ent noored võivad seal distantsi ja 25% täituvuse nõuet järgides viibida ja tegeleda individuaaltegevustega. Tegevuste piisava hajutatuse ja ohutuse, eeskätt kontaktide vältimise kindlustamiseks on soovitatav tagada iga harrastaja(paari) kohta 20m2 ala, mille sees tegevusi ellu viia.

Kui huviringis või trennis osalevad ainult ühe igapäevaselt koos viibiva lasteaiarühma või kontaktõppel oleva klassi lapsed, võivad tegevused toimuda ka grupiviisiliselt. Sel juhul tuleb tagada, et ühes grupis oleksid ainult ühe rühma või klassi õpilased, kes ei puutu kokku teiste rühmadega.

Samuti on lubatud kontaktõppel olevate õppijate õppekavajärgsed grupiviisilised tegevused – näiteks ühe 3. klassi ujumistund.

Välitingimustes on lubatud tegevus kuni 10 osalejaga gruppides, sealhulgas treenerid või juhendajad. Tagatud peab olema, et ei puututa kokku teiste rühmadega ja järgitakse desinfitseerimisnõudeid.

 

 

 

 

Haridusministri tervitus

Armsad õpilased, koolirahvas, lapsevanemad, head Eesti inimesed!

Kui digikultuuriaasta jaanuaris algas, ei osanud keegi veel arvata, kui palju digitaalsemaks meie elu sel aastal päriselt muutub. Oleme erilises, pingutust nõudvas olukorras ja jätkame igapäevaselt ning kindlameelselt tööd hea hariduse nimel.
Olen haridus- ja teadusminister olnud mõned nädalad, kuid juba selle aja jooksul näinud tohutut pühendumist, tõhusat koostööd ja tegutsemist. Ma usun, et isegi praegu on meil põhjust rahul olla. Eesti on hariduse suunanäitaja. Meie õpilased on maailma tublimate seas, Eesti õpetajad professionaalsed. Inimeste usaldus teaduse vastu on kõrge. Meie arendustegevus ja innovatsioon innustavad teisi riike.
Kõige selle tõttu soovin sellel jõulueelsel ajal eelkõige väljendada oma tänulikkust.
Õppijad, õpetajad ja koolimeeskonnad – te olete üleilmse koroonakriisi ajal olnud edasipüüdlikud, vaprad ja head kohanejad.
Lapsevanemad – te olete pakkunud erilist tuge, ilma milleta me poleks hakkama saanud.
Haridusentusiastid – te olete leidnud kiired lahendused olukorrast tingitud väljakutsetele.

Suur tänu teile kõigile!

Ma tean, et te ootate, et tavapärane rütm taastuks ja et me kõik saaksime piiranguteta igapäevase elu juurde tagasi minna. Kannatlikkus ja mõistmine viivad meid sellele lähemale.
Hariduses pole kiireid lahendusi. Me peame ühiselt pingutama, et kõik edasi ja vajadusel järele jõuaksid. Kõige sellega jätkame ka järgmisel aastal.
Meil tuleb kuulata ja mõista õpilasi, vanemaid, õpetajaid, spetsialiste ning neid toetada. Loodan ja usun, et saame ka edaspidi hakkama.
Aga nüüd tasub korraks aeg maha võtta. Saabuvad pühad on seekord väiksemad ja vaiksemad kui tavaliselt. See pakub võimaluse südamlikeks vestlusteks ja mõnusaks koosolemiseks.

Hoiame kokku ja oleme hoolivad.
Rahulikku ja imelist jõuluaega kõigile!

htm_logo

MASKI KANDMISE KOHUSTUS!!!

ALATES 24.NOVEMBRIST KEHTIB EESTI VABARIIGIS AVALIKES SISERUUMIDES MASKI KANDMISE VÕI SUU JA NINA KATMISE KOHUSTUS.
MASKI EI PEA KANDMA ALLA 12-AASTASED ÕPILASED.
ÜLE 12-AASTASED ÕPILASED JA TÄISKASVANUD EI PEA KANDMA MASKI KUI SEE EI OLE TERVISLIKEL PÕHJUSTEL, ÕPPETÖÖ ISELOOMU TÕTTU (PUHKPILLIDE MÄNGIMINE) VÕI MUUDEL OLULISTEL PÕHJUSTEL VÕIMALIK.
PALUN KÕIGIL, KEDA SEE KOHUSTUS PUUDUTAB, SISENEDA KOOLIMAJJA MASKIGA, PUHASTADA VÕI PESTA KOHESELT KÄED, HOIDA KOOLIRUUMIDES LIIKUDES VÕI OMA TUNDI OODATES KEHTESTATUD NORMI 2+2.
MÄRJAMAA MUUSIKA- JA KUNSTIKOOLI RUUMID ON AVALIKUD SISERUUMID, SEEGA ON KÕIGIL KOHUSTUS SEDA NÕUET JÄRGIDA.