Hoolekogu

Kooli hoolekogusse kuuluvad:

Anneli Metsalu – muusikakooli lapsevanemate esindaja – hoolekogu esimees
Urmas Kristal – kooli pidaja esindaja – hoolekogu aseesimees
Tiiu Pippar – kogukonna esindaja – hoolekogu sekretär
Ulvi Kaugemaa – kunstikooli lastevanemate esindaja
Caspar Kiis – muusikakooli õpilaste esindaja
Greta Kallau – kunstikooli õpilaste esindaja
Helen Niiholm – muusikakooli õpetajate esindaja
Kertu Tort – kooli vilistlaste esindaja
Anne Aaspõllu – kunstikooli õpetajate esindaja

Hoolekogu koosseisu kinnitamise määrus
Hoolekogu 5.01.22 koosoleku protokoll