Hoolekogu

Kooli hoolekogusse kuuluvad:

Urmas Kristal – kooli pidaja esindaja – hoolekogu esimees
Tiiu Pippar – Kogukonna esindaja – hoolekogu sekretär
Pille Meresmäe – lastevanemate esindaja
Ulvi Kaugemaa – lastevanemate esindaja
Laura-Lysete Artel – õpilaste esindaja
Helen Niiholm – vilistlane, õpetajate esindaja
Kertu Tort – vilistlane, õpetajate esindaja
Anne Aaspõllu – õpetajate esindaja