Hoolekogu

Kooli hoolekogusse kuuluvad:

Anneli Metsalu – muusikaõpilaste vanemate esindaja – hoolekogu esimees
Urmas Kristal – kooli pidaja esindaja – hoolekogu aseesimees
Tiiu Pippar – kogukonna esindaja – hoolekogu sekretär
Hannes Sassi – kunstiõpilaste vanemate esindaja
Caspar Kiis – muusikaõpilaste esindaja
Carolin Pool – kunstiõpilaste esindaja
Helen Niiholm – muusikaõpetajate esindaja
Selve Ringmaa – kunstiõpetajate esindaja
Elis Kokk – kooli vilistlaste esindaja

Hoolekogu koosseisu kinnitamise määrus