Sisseastujale

Vastuvõtu kord

Sisseastumis avaldus
Sisseastumis avaldus täiskasvanule

Õppetasu määrad 2023/24 õppeaastal

Kunstikooli katsetele võtta kaasa joonistusvahendid. Põhiõppesse astumisel tuleb joonistada etteantud seadeldist. Eelkooli ja ringi astudes joonistada õpetaja soovitatud teemal.

Muusikakooli katsetel esitada 1 lihtne laul, laulda järgi klaveril mängitud  üksikuid noote ja väikesi viisijuppe, kuulata akorde, koputada rütmi.

Näidis laulud:
Kus on minu koduke
Lapsed tuppa
Muti metroo
Poisid ritta
Rongisõit