Autoriarhiiv: admin

Pähklipureja valss tõi edu.

 Loomingulise ühenduse Reval algatusel ja korraldusel toimus aprillis-mais esimene rahvusvaheline mitmežanriline online-konkurss „MusKinoFest2020“, teemaks filmimuusika. 5. juunil saabunud kokkuvõtetest selgus, et erinevates kategooriates osales kokku 193 noort loojat 12 riigist (lisaks Eestile ka Lätist, Leedust, Venemaalt, Kreekast, Rootsist jm.). Žürii – Venemaa näitlejad-muusikud Aleksander Duris, Pavel Grigorjev ja Larissa Savankova Vene Draamateatrist kuulas-vaatas juuni esimese nädala jooksul 193 salvestust. Rõõm on suur, sest õpetaja Jelena Perepeljatniku klaveriklassi duo Mariliis Ruus ja Merilin Kaldma Märjamaa Muusika- ja Kunstikoolist saavutas omas vanuserühmas I preemia. Neidude kavas oli P.Tšaikovski „Valss“ balletist „Pähklipureja“, mis on ka samanimelise multifilmi muusika.
Palju õnne õpilastele, õpetajale, tüdrukute peredele!
Maiu Linnamägi

Töökorraldus Märjamaa Muusika- ja Kunstikoolis alates 18.05.2020

Ehkki eriolukord on lõppenuks kuulutatud, toimub muusika- ja kunstiõpe kuni õppeaasta lõpuni valdavalt distantsõppena. Kui on vaja läbi viia kontakttunde, siis lepivad õpilane ja õpetaja nendes kokku. Loomulikult toimuvad kõik kontakttunnid ettevaatusabinõusid järgides.

Kunstikooli lõputööde kaitsmine 25. mail kell 16 Märjamaa Valla Rahvamaja Ly galeriis – osalevad vaid lõpetajad ja õpetajad.

Muusikaloo arvestus 25. mail Pihlaka tänava koolimajas

Kunstikooli õpilased saavad tunnistused ja tööd ning viivad töövahendid koju:
Ring ja II kursus 1. juunil kl 15-18
III ja IV kursus 2. juunil kl 15-18
Eelkool ja I kursus 3. juunil kl 15-18

Solfedžo eksam muusikakooli lõpetajatele 4. juunil kell 11 Pihlaka tänava koolimajas

Eriala lõpueksam 10. juunil kell 12 Märjamaa Valla Rahvamaja Ly galeriis – osalevad vaid lõpetajad ja õpetajad

Kooli lõpuaktus 13. juunil kell 14 kooli juures Pihlaka tänaval – osalevad lõpetajad, õpetajad, iga lõpetaja kaks külalist

Uute õpilaste lapsevanemate avalduste vastuvõtt 01.-14. juuni aadressil muusika.kunstikool@marjamaa.ee või Pihlaka t. 2

Vastuvõtukatsed uutele õpilastele augustikuu viimasel nädalal

 

NB! PALUME PIHLAKA TÄNAVA KOOLIMAJAST SUVEKS KOJU VIIA SISEJALATSID!

Koolimaja avatud tööpäeviti kl 9.30 – 13, telefon 5340 8255 või 4821 627

Tubli tulemus!

Läinud nädalavahetusel pidanuks toimuma Lätimaal Daugavpilsis I rahvusvaheline Oskar Stroki nimeline noore pianisti konkurss. Kuna tingituna koroonaviiruse levikust polnud osalejatel võimalik kohale sõita, viidi võistlus läbi videokonkursina. Õpetaja Jelena Perepeljatnik otsustas konkursile osalema saata Märjamaa Muusika- ja Kunstikooli II klassi õpilase Liise Paldermaa. Suur heameel on vallarahvale teatada, et Liise saavutas oma vanuserühmas, kus oli 31 mängijat, III koha! Üldse osales konkursil 144 noort pianisti 8 maalt.
Alahinnata ei saa Liise ema Helen Niiholmi osa oma tütre toetamisel, abistamisel, innustamisel.
Kahest õpetaja Jelena Tallinna õpilasest, kes samuti konkursil osalesid, saavutas üks oma
vanuserühmas I ja teine II koha.
Palju õnne kõikidele!
Oskar Strok oli Euroopas ja Kaug-idas tuntud läti tuntud helilooja, pianist, arranžeerija, orkestrijuht, üle 300 muusikateose autor, sealhulgas oli ligi 50 tangot, mis Euroopas suure menu osaliseks said. Teda kutsuti ka „tangokuningaks“.

Õppetasust eriolukorras

Märjamaa Muusika- ja Kunstikooli direktor tegi Märjamaa Vallavalitsusele ettepaneku vähendada või sootuks loobuda õppetasust alates 16.03.2020 kuni eriolukorra kehtimise lõpuni. Vallavalitsus on koostanud selle kohta volikogu otsuse eelnõu, mida arutavad eelnevalt volikogu haridus- ning majandus- ja rahanduskomisjonid ning mis on volikogu päevakorras 16.aprilli istungil. Samuti arutab eelnõud kooli hoolekogu. Positiivse otsuse korral teeb vallavalisuse raamatupidamine tagasiarvestused märtsikuu õppetasu osas.

Eriolukord

Järgides Terviseameti, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Märjamaa Vallavalitsuse otsuseid ja soovitusi sulgeb Märjamaa Muusika- ja Kunstikool alates 16.märtsist oma uksed õppetööks nii Pihlaka tänava kui Pärnu maantee majades. Ruumide taasavamisest anname teada kooli ja valla kodulehtedel. Õpetajad jagavad õpilastele juhiseid ja ülesandeid selleks perioodiks elektroonilisi kanaleid kasutades.

Suhtugem olukorda tõsiselt ja püsigem terved!