Autoriarhiiv: admin

KILLUKESI NOORTE MUUSIKUTE JA KUNSTNIKE TEGEMISTEST

Kui märtsi lõpul võisime rõõmu tunda Märjamaa noorte muusikute väga edukast osalemisest üleriigilisel konkursil „Parim Noor Instrumentalist 2021“, siis järgnevad kuud on toonud sama suurt rahulolu muusikakooli klaveriõpilastele. Paaril viimasel aastal korraldatakse maailma erinevais paigus arvukalt videokonkursse – ole ainult osav neid erinevatest kanalitest üles otsima ja noorte interpreetide salvestusi edastama. Õpetajad innustavad oma õpilasi lisaks igapäevasele õppetööle mitmetel mõõduvõtmistel osalema.

Tulemustest:

–Tšehhi kultuuriettevõte „Sanartiz“ koos toetajatega Ühendkuningriikidest ning Hispaaniast kutsusid noori osalema rahvusvahelisel muusika ja kunsti konkursil „London Sky“. Osalejate hulgas oli ka meie III klassi õpilane LIISE PALDERMAA, kellele omistati II vanusegrupis (9-10 aastased) laureaadi tiitel.

–Minski Kaasaegse Kunsti Kool „LETTO“ korraldas III rahvusvahelise moodsa kunsti online festival-konkursi „The Planet of Friendship“. Osales 56 õpilast Valgevenest, Leedust, Kasahstanist, Armeeniast, Poolast, Türgist, Moldovast, USAst, Tsehhist, Eestist. Meie IV klassi õpilane MARILIIS RUUS tuli oma vanusegrupis (10 – 11 aastased) laureaadiks.

– Kõige värskem uudis jõudis kohale Ukrainast Dnipropetrovskist. Sealne kunstikeskus „ART EMPIRE“ viis läbi rahvusvahelise kunstifestival „STAR START“. Märjamaa Muusika- ja Kunstikoolist võttis sellest konkursist osa lausa 5 noort pianisti vanuserühmas 10 – 13 aastased: MARILIIS RUUS, LIISE PALDERMAA, MARTA LEEN VALTING, MIRTEL MARIS METSIS õpetaja Jelena Perepeljatniku klassist ning MIA LAUBE õpetaja Aljona Gulevitši klassist. Ja kõigile jagus auhinnalisi kohti – Mirtel Marisele II ning Marta Leenule, Mariliisile, Liisele ja Miale I koha punktid.

– Ootame LIISE PALDERMAA tulemusi konkursil „AMICITIA SONANS“ („Sounding Friendship“), mille korraldab Kaunase Armeenia kogukond koos asutusega „Menu virtuvélé“ 25. mail ning mille tulemused selguvad 1. juunil.

– MARILIIS ja LIISE valmistuvad ka Narvas toimuvaks 2021.a. kevadest sügisesse liigutatud
instrumentaalkontserdi konkursiks, mis loodetavasti saab toimuda juba kontaktsena.
Videokonkursid on selle tõttu soodsamad, et ära jäävad kohalesõidu ja majutuskulud, tasuda tuleb vaid osavõtutasu. Alati on lapsevanemad valmis oma laste loomingu eest tasuma, aga viimastel aastatel on ka koolil tänu huvihariduse riiklikule toetusele võimalik olnud neid ning mitmete erialaste suvelaagrite ja praktikate kulutusi katta. Pelglikult vaatame järgmisesse aastasse, kui oluliselt väheneb see riigipoolne toetus kohalikele omavalitsustele.

– Raplamaa Kirikumuusika Festival ning Muusikute Toetusfond PLMF OÜ on 10. juunil läbi viimas
konkurssi „Raplamaa Noor Muusik“, millest saavad osa võtta maakonna kõikide muusikakoolide
esindajad. Märjamaad on esindamas nooremas vanusegrupis õpetaja Ulla Heinati õpilane LOORE LYNN KIVISIKK klaveril, juba tuttav LIISE PALDERMAA ning professor Hannes Altrovi saksofoniõpilane CASPAR KIIS; vanemas vanuserühmas STEN MARTI MERJEL klarnetil, juhendjaks õpetaja Alrtov, MARIELL TOOMISTU õpetaja Laura Ülejõe klaveriklassist, OLIVER MERESMÄE õpetaja Tõnu Soosõrva trombooniklassist ning SILVER MERESMÄE kogunisti kahe instrumendiga ühes kavas – saksofoni ja tuubaga, juhendajateks õpetajad Soosõrv ja Altrov; kontsertmeistrina toetab õpilasi Reinis Kampe.

– Meie kunstikooli õpilastel oli rõõm täita Märjamaa Valla Spordikeskuse tellimust ja luua
spordihoone hotellitubadesse sporditeemalised taiesed. Praeguseks on noorte looming juba
raamitud ja seintele riputatud. Noored kunstnikud olid ELO TAARING, RAGNE LAATSPERA, BIRGIT POOL, ANET MARII KULJUS, RUBY PROTSIN, GRETA KALLAU, ADRIANNA STEPANOV, LIISA PILSAS, ELIISE VÕIGEMAST, HANNA LY SANDRA SOOMRE, MAARJA ELIIS MARRANDI, ALIISE MATSALU, KESSU KALBUS, GETRIN STEPANOV, JULIA VOLKOVA, HELENE HAINSALU, KERTU KALJUSAAR, juhendajateks õpetajad Kertu Tort, Selve Ringmaa ja Anne Aaspõllu.

– Maikuu viimasel nädalal algab ka muusika- ja kunstikoolis eksamite ja arvestuste periood. Loodame väga, et sellel kevadel on muusikaõpilastel võimalik heitliku ja katkendliku kooliaasta tulemusi ette kanda kontsertidel – eelkooli ja I klassi õpilased 1. juunil ning traditsiooniline kevadkontsert 5. juunil Märjamaa Valla Rahvamaja suures saalis. Järgime ikka kehtestatud piiranguid ja jagame oma laste rõõmu musitseerimisest.

Võtame vastu uusi muusika- ja kunstisõpru oma perre 7.-10. juunini nii Pihlaka tänaval kui kunstikooli ruumides Pärnu maanteel.

Oma 30. lennu saadame teele 11. juunil.

Loodame, et 1. septembril 2021. aastal algav Märjamaa Muusika- ja Kunstikooli 34. õppeaasta ei
kimbuta enam kedagi distantsõppega ja säästab nii noori kui vanu ekraanidest!

Soovime kõikidele ilusat suve!

Maiu Linnamägi
koolijuht

Noortevaldkonna organisatsioonide avalik pöördumine peaminister Kaja Kallase ja minister Liina Kersna poole

Lugupeetud peaminister, lugupeetud haridus- ja teadusminister

28. aprillil saime noortevaldkonna katusorganisatsioonide esindajatena lugeda uudist haridusministeeriumi otsusest vähendada omavalitsustele jagatavat huvihariduse ja huvitegevuse toetust järgmisest aastast poole võrra. Seda olukorras, kus ülemaailmsest pandeemiast tingituna on noorte igapäevaelu stressirohke ning kus tulevik võib tunduda nii mõnegi noore jaoks perspektiivitu. Viimasel ajal näeme ja võime sageli lugeda noorte vaimse tervise probleemidest, sh suitsiididest, mida on põhjustanud või võimendanud Covid-19 tingitud olukord. Praegu on kriitilise tähtsusega, et noorte jaoks oluline tugivõrgustik ning tegevused säiliksid vähemalt senisel moel.

Noortevaldkonna esindajatena ei saa me haridusministeeriumi otsusega, võtta noortelt ja anda õpetajatele, nõustuda. Mõistame, et riigina tuleb ülemaailmsest tervishoiukriisist väljumiseks leida lahendusi, kuid seda pole õige teha noorte tervise ja hariduslike tegevuste arvelt. Kindlasti on olnud viimase aasta üheks suurimaks haridusvaldkonna väljakutseks see, kuidas tagada õpilastele ja ka õpetajatele võimalikult jätkusuutlikud ja tavapärased tingimused õppekavade läbimiseks. Formaalharidus on aga vaid üks osa laste ja noorte igapäevaelust ning alahinnata ei saa ka väljaspool kooli toimuva noorsootöö, huvihariduse ja -tegevuse tähtsust noore arengu ja heaolu toetamisel.

Paljude noorte jaoks on just väljaspool kooli toimuvad tegevused eneseteostuse kohaks, kus noor kogeb õnnestumisi, võimestavaid suhteid nii omaealiste kui ka täiskasvanutega, kes võivad vahel esimeste inimestena märgata noorte vaimse tervise muresid. Kindlasti ei tohi alahinnata noorsootöös, huvitegevuses ja -hariduses osalemise mõju ka noorte riskikäitumise ja antisotsiaalsuse ennetamisel või sellest väljumise toetamisel. Vähendades selliseid toetusmeetmeid ja -võimalusi, seisame tõenäoliselt peagi silmitsi olukorraga, kus haridusvaldkond peab leidma võimalusi taoliste tagajärgedega tegelemiseks. Tagajärgedega tegelemine on aga alati kulukam kui ennetus.

Üle aasta on noortevaldkonnas tegutsevad inimesed töötanud selle nimel, et noortele tagada võimalikult tavapärane elu ja mitmekülgsed võimalused olukorras, mis pole kaugeltki olnud tavapärane. Meid on motiveerinud ja innustanud noored, kelle heaks me töötame ja kelle heaolu ja arengut oleme toetanud piirangutest tingitud võimaluste piires. Tänane otsus ei mõjuta mitte ainult noorte tervist ja heaolu, vaid ka noorsootöös, huvihariduses ja -tegevuses tegutsevate spetsialiste tervist ja heaolu. Kõnealuse poliitilise otsusega on tekitatud olukord, kus ühe käega võetakse ja teisega antakse ning üldhariduskoolide õpetajaid vastandatakse huvihariduse õpetajatele ja noorsootöötajatele, kes on kõik teinud kriisi ajal südamega ületunnitööd ja seda oma aja ning tervise arvelt (näiteks ei kuulu huvihariduse õpetajad, noorsootöötajad jt vaktsineerimisel eesliini töötajate hulka). Suunates huviharidusele mõeldud eelarve õpetajate 3%-lisele palgatõusule, suureneb taas palgaline ebavõrdsus, mis soosib ikka ja jälle formaalhariduse edendajaid. Samuti vastandab vastuvõetud otsus ka mitteformaalhariduse ja formaalhariduse edendajaid, kelle tööl on üks ja sama eesmärk – toetada noore jätkusuutlikku ning mitmekülgset arengut.

Lugupeetud peaminister, lugupeetud haridus- ja teadusminister, noortevaldkonna katusorganisatsioonide esindajatena palume, et huvihariduse ja huvitegevuse toetuse vähendamise asemel leitaks muud võimalused riigieelarve väljakutsete lahendamiseks. Pandeemia tõelised tagajärjed meie rahvale ja noortele avalduvad alles järgmistel aastatel, seega peavad noortega töötavatel inimestel olema kõik ressursid, et anda oma maksimaalne panus noorte heaolu toetamiseks.

Eesti Noorsootöötajate Kogu
Eesti Muusikakoolide Liit
Eesti Erahuvialakoolide Liit
Eesti Tantsuhuvihariduse Liit
Eesti Kunstikoolide Liit
Eesti Teadushuvihariduse Liit
Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus
Eesti Huvikoolide Liit
Eesti Noorteühenduste Liit
Eesti Harrastusteatrite Liit

Kõneisik
Kristel Kallau
Eesti Kunstikoolide Liit
Tel: 5559 9122
E-post: Kristel.Kallau@kunstidekool.parnu.ee

Otsa kooli avatud uste päev

Olete oodatud  Georg Otsa nim Tallinna Muusikakooli
AVATUD USTE PÄEVALE, mis toimub VIRTUAALSELT Zoom veebikeskkonnas
Neljapäeval, 22. aprillil Otsa koolis (Vabaduse väljak 4, Tallinn)
Päeva jooksul saab tutvuda Otsa kooli õppimisvõimalustega ning erialaosakondadega ja küsida infot otse meie õpetajatelt.
NB! VAJALIK EELREGISTREERIMINE
Registreeru avatud uste päevaleSIIN:
(Zoom) link saadetakse registreerunud osalejatele päev enne avatud uste päeva toimumist e-posti aadressileAJAKAVA:

kell 11.00 Infotund kõigile (saab tutvuda Otsa kooli õppimisvõimalustega ning erialaoaskondadega ja küsida infot)
kell 12.00 – 12.30 Klassikalise muusika eelõppe solfedžo konsultatsioon (õppekavad: interpreet, klassikaline laul, koorijuhtimine, komponist)
kell 12.30 – 13.00 Rütmimuusika eelõppe solfedžo konsultatsioon (õppekavad: rütmimuusik, rütmimuusika laul)
kell 13.00 – 13.30 Klassikalise muusika põhiõppe solfedžo konsultatsioon (õppekavad: interpreet, klassikaline laul, koorijuhtimine, klaverihäälestaja-tehnik, komponist, muusikateoreetik)
kell 13.30 – 14.00 Rütmimuusika põhiõppe solfedžo konsultatsioon (õppekavad: rütmimuusik, rütmimuusika laul, helindaja)
kell 14.00 Erialade konsultatsioonid

Vaata lisaks:
ÕPPEKAVAD
INFO SISSEASTUJALE
Kooli tutvustav klipp SIIN:

Tule omanda professionaalse muusiku elukutse Otsa koolis!
https://fb.me/e/5zscTefdE
https://www.instagram.com/otsakool/

KOHTUMISENI 22. aprillil!

Septembrist 2022 asume UUES KOOLIMAJAS, Pärnu mnt 59!