Rubriigiarhiiv: Uncategorized

Noorte pressikonverents

Haridus- ja Teadusministeerium koos Sotsiaalministeeriumi ja Terviseametiga korraldab taaskord jaanuaris edasi lükkunud noorte pressikonverentsi, kus noored saavad koroonaviirust ja selle leviku piiramist puudutavaid küsimusi küsida otse ministritelt ja Terviseametilt. Noorte küsimustele vastavad haridus- ja teadusminister Liina Kersna, tervise- ja tööminister Tanel Kiik ja terviseameti peadirektori asetäitja Mari-Anne Härma.

Noorte pressikonverents toimub 5. märtsil 2021 kell 14.00 otseülekandena Sotsiaalministeeriumi YouTube’i kanalis. Küsimusi on võimalik läkitada juba praegu Slido keskkonnas sisestades veebilehel sli.do koodi #noored0503.

Üritus on leitav Facebookist siit: https://www.facebook.com/events/811709679554148

Vald tunnustas

Märjamaa valla tänukiri 23.02.2021.a.  kunstiõpetajatele Anne Aaspõllule, Kertu Tort`ile, Selve Ringmaale uutesse kunstiklassidesse vajaliku sisustuse ja töövahendite valimise, tellimise, paigaldamise eest, kunstikoolis õdusa, töömeeleolu toetava ja loomingule inspireeriva keskkonna loomise eest.

Märjamaa valla tänukiri 23.02.2021.a. Rapla Tarbijate Ühistule, esimees Väino Sassi, Märjamaa Muusika- ja Kunstikooli kunstiklassidele suurepäraste õpperuumide ehitamise eest.

Piirangud huvitegevusele ja -haridusele, noorsootööle, täienduskoolitusele ja -õppele 1. märtsist

Alates 1.märtsist kuni vabariigi valitsuse poolt kehtestatud piirangute lõppemiseni toimuvad muusikakooli rütmika, solfedžo  ja muusikaloo ning kunstikooli tunnid vastavalt õpetajate teavitustele.

Huvihariduse ja -tegevuse, noorsootöö, treenimise ning täienduskoolituse ja -õppe puhul kehtivad alates 1. märtsist kuni 28. märtsini täiendavad piirangud.

Siseruumides on keelatud rühmaviisilised tegevused.

  • Tegevusi võib viia läbi üksnes üksi või kahekaupa (koos juhendaja või kaaslasega).
  • Teiste isikutega tuleb tagada vähemalt kahemeetrine vahemaa.
  • Tuleb kanda maski ning tagada desinfitseerimisnõuete täitmine. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.

Näiteks tähendab see, et teha võib kontaktkoolitusi, kus osaleb üks koolitaja ja õppija. Individuaalspordi mõiste alla minevatel aladel, näiteks tennises, on lubatud ka paarismängud.

Kui ruum on piisavalt suur, võib ühes ruumis olla individuaalselt tegutsejaid hajutatult ka rohkem, ent tuleb tagada, et ruumi täituvus ei oleks üle 25%. Näiteks tähendab see, et avatud noortekeskuses ei tohi korraldada grupitegevusi, ent noored võivad seal distantsi ja 25% täituvuse nõuet järgides viibida ja tegeleda individuaaltegevustega. Tegevuste piisava hajutatuse ja ohutuse, eeskätt kontaktide vältimise kindlustamiseks on soovitatav tagada iga harrastaja(paari) kohta 20m2 ala, mille sees tegevusi ellu viia.

Kui huviringis või trennis osalevad ainult ühe igapäevaselt koos viibiva lasteaiarühma või kontaktõppel oleva klassi lapsed, võivad tegevused toimuda ka grupiviisiliselt. Sel juhul tuleb tagada, et ühes grupis oleksid ainult ühe rühma või klassi õpilased, kes ei puutu kokku teiste rühmadega.

Samuti on lubatud kontaktõppel olevate õppijate õppekavajärgsed grupiviisilised tegevused – näiteks ühe 3. klassi ujumistund.

Välitingimustes on lubatud tegevus kuni 10 osalejaga gruppides, sealhulgas treenerid või juhendajad. Tagatud peab olema, et ei puututa kokku teiste rühmadega ja järgitakse desinfitseerimisnõudeid.

 

 

 

 

Haridusministri tervitus

Armsad õpilased, koolirahvas, lapsevanemad, head Eesti inimesed!

Kui digikultuuriaasta jaanuaris algas, ei osanud keegi veel arvata, kui palju digitaalsemaks meie elu sel aastal päriselt muutub. Oleme erilises, pingutust nõudvas olukorras ja jätkame igapäevaselt ning kindlameelselt tööd hea hariduse nimel.
Olen haridus- ja teadusminister olnud mõned nädalad, kuid juba selle aja jooksul näinud tohutut pühendumist, tõhusat koostööd ja tegutsemist. Ma usun, et isegi praegu on meil põhjust rahul olla. Eesti on hariduse suunanäitaja. Meie õpilased on maailma tublimate seas, Eesti õpetajad professionaalsed. Inimeste usaldus teaduse vastu on kõrge. Meie arendustegevus ja innovatsioon innustavad teisi riike.
Kõige selle tõttu soovin sellel jõulueelsel ajal eelkõige väljendada oma tänulikkust.
Õppijad, õpetajad ja koolimeeskonnad – te olete üleilmse koroonakriisi ajal olnud edasipüüdlikud, vaprad ja head kohanejad.
Lapsevanemad – te olete pakkunud erilist tuge, ilma milleta me poleks hakkama saanud.
Haridusentusiastid – te olete leidnud kiired lahendused olukorrast tingitud väljakutsetele.

Suur tänu teile kõigile!

Ma tean, et te ootate, et tavapärane rütm taastuks ja et me kõik saaksime piiranguteta igapäevase elu juurde tagasi minna. Kannatlikkus ja mõistmine viivad meid sellele lähemale.
Hariduses pole kiireid lahendusi. Me peame ühiselt pingutama, et kõik edasi ja vajadusel järele jõuaksid. Kõige sellega jätkame ka järgmisel aastal.
Meil tuleb kuulata ja mõista õpilasi, vanemaid, õpetajaid, spetsialiste ning neid toetada. Loodan ja usun, et saame ka edaspidi hakkama.
Aga nüüd tasub korraks aeg maha võtta. Saabuvad pühad on seekord väiksemad ja vaiksemad kui tavaliselt. See pakub võimaluse südamlikeks vestlusteks ja mõnusaks koosolemiseks.

Hoiame kokku ja oleme hoolivad.
Rahulikku ja imelist jõuluaega kõigile!

htm_logo

MASKI KANDMISE KOHUSTUS!!!

ALATES 24.NOVEMBRIST KEHTIB EESTI VABARIIGIS AVALIKES SISERUUMIDES MASKI KANDMISE VÕI SUU JA NINA KATMISE KOHUSTUS.
MASKI EI PEA KANDMA ALLA 12-AASTASED ÕPILASED.
ÜLE 12-AASTASED ÕPILASED JA TÄISKASVANUD EI PEA KANDMA MASKI KUI SEE EI OLE TERVISLIKEL PÕHJUSTEL, ÕPPETÖÖ ISELOOMU TÕTTU (PUHKPILLIDE MÄNGIMINE) VÕI MUUDEL OLULISTEL PÕHJUSTEL VÕIMALIK.
PALUN KÕIGIL, KEDA SEE KOHUSTUS PUUDUTAB, SISENEDA KOOLIMAJJA MASKIGA, PUHASTADA VÕI PESTA KOHESELT KÄED, HOIDA KOOLIRUUMIDES LIIKUDES VÕI OMA TUNDI OODATES KEHTESTATUD NORMI 2+2.
MÄRJAMAA MUUSIKA- JA KUNSTIKOOLI RUUMID ON AVALIKUD SISERUUMID, SEEGA ON KÕIGIL KOHUSTUS SEDA NÕUET JÄRGIDA.

HTM küsib noorte arvamust noorsootöö tegevuste kohta

Haridus ja Teadusministeerium kutsub 6.-26. aastaseid noori osalema noortele suunatud tegevuste rahulolu küsitluses. Seesugune küsitlus on järjekorras kolmas. Küsitlusega kogutakse arvamusi 2020. aasta noorsootöö alaste tegevuste kohta. Noorte arvamus on oluline muutmaks noorsootöö võimalusi kvaliteetsemaks ning noorte vajadustele paremini vastavaks.

Küsimustikule vastamiseks kulub 20-30 minutit, vastuseid oodatakse 29. novembrini. Vastama on oodatud kõik noored – ka need, kes pole noorsootöö tegevustes osalenud.

Küsitluse leiad SIIT

Kõigil küsitlusele vastajatel on võimalik osaleda auhinnaloosis jättes küsimustiku lõpus enda või vanema e-posti aadressi. Auhinnafondi on oma osa andnud teiste seas Ahhaa Keskus, Lottemaa Teemapark, Jääaja Keskus, Kirjastus Pegasus, Super Skypark, Lontova Seikluspark, Valgeranna Seikluspark, myWorld Eesti ja Just Film Festival.

Balti Laine 2020

 Kevadel korraldas loominguline ühendus Reval esimese rahvusvahelise mitmežanrilise konkurss-festivali „MusKinoFest2020“. Siis saavutasid edu meie tublid klaveriõpilased Mariliis ja Merilin. Oktoobris toimus juba kolmas konkurss-festival, seekord pealkirja all „Balti Laine 2020“. Konkursil olid esindatud nii instrumentaalmuusika, laul, tants, teater kui autoriloomingu kategooriad. Esitada tuli üks pala omal vabal valikul. Üksikesinejatele toimus vahetu konkurss, ansamblitele online-konkurss. Seegi kord tuli Märjamaale hulk auhinnalisi kohti – õpetaja Jelena Perepeljatniku õpilased Mariliis Ruus ja Liise Paldermaa ning õpetaja Aljona Gulevitši õpilane Mia Laube tunnistati klaverimuusika žanris laureaatideks. Ansamblite konkursist osa võtnud Mariliis Ruus – Merilin Kaldma ning Liise Paldermaa – Marta Leen Valting tulid samuti koju laureaadi tiitlitega. Selles voorus oli osalejaid nii Eestist kui Lätist, Leedust, Ukrainast, Valgevenest, Venemaalt, Gruusiast ja Poolast.