Õpetajate päeva hetked


Noored õpetajad õpetajate päeval ametis: kunstikoolis Ketriin, Caileen, Iris ja Hanna panid lisaks nooremate kaaslaste õpetamisele ka õpilasteks muutunud õpetajad proovile. Muusikakoolis said Hildegard ja Gertrud suurepäraselt solfedžotundide andmisega hakkama.