Poolaasta lõpu kontserdid

   
I poolaasta lõpu kontserdid olid mitmekülgsed ja õpetajate-õpilaste nägu.
16. detsembril toimus õpetaja Sandra klaveriklassi kontsert
18. detsembril tegi õpetaja Tõnu meie jaoks uudses vormis muusika salongi. Matkides vanu salongi tavasid musitseeriti ja jutustati vabas vormis, sinna vahele mõne piparkoogi või kommi põske pistes. Kuulda saime puhkpille, flööte õpetaja Karmeni ja klaveripalu õpetaja Jelena õpilastelt.
18. detsembri õhtul oli veel väike akordioniklassi kontsert õpetaja Heleni õpilastelt.
19. detsembril kõlasid tundlikud kitarrihelid õpetaja Tiidu õpilastelt.
20. detsembril lõpetas poolaasta õpetaja Jelena õpilaste kontsert.