Uued õppetasu määrad 2023/24 õppeaastal

Vastavalt Märjamaa Vallavolikogu määrusele 21. 06. 2011 nr 62 “Õppetasu Märjamaa Muusika- ja Kunstikoolis“ ja sellest aastast kehtestatud töötasu alammäärale on septembrist uued õppetasu määrad.