Õppetasust eriolukorras

Märjamaa Muusika- ja Kunstikooli direktor tegi Märjamaa Vallavalitsusele ettepaneku vähendada või sootuks loobuda õppetasust alates 16.03.2020 kuni eriolukorra kehtimise lõpuni. Vallavalitsus on koostanud selle kohta volikogu otsuse eelnõu, mida arutavad eelnevalt volikogu haridus- ning majandus- ja rahanduskomisjonid ning mis on volikogu päevakorras 16.aprilli istungil. Samuti arutab eelnõud kooli hoolekogu. Positiivse otsuse korral teeb vallavalisuse raamatupidamine tagasiarvestused märtsikuu õppetasu osas.