Tubli tulemus!

Läinud nädalavahetusel pidanuks toimuma Lätimaal Daugavpilsis I rahvusvaheline Oskar Stroki nimeline noore pianisti konkurss. Kuna tingituna koroonaviiruse levikust polnud osalejatel võimalik kohale sõita, viidi võistlus läbi videokonkursina. Õpetaja Jelena Perepeljatnik otsustas konkursile osalema saata Märjamaa Muusika- ja Kunstikooli II klassi õpilase Liise Paldermaa. Suur heameel on vallarahvale teatada, et Liise saavutas oma vanuserühmas, kus oli 31 mängijat, III koha! Üldse osales konkursil 144 noort pianisti 8 maalt.
Alahinnata ei saa Liise ema Helen Niiholmi osa oma tütre toetamisel, abistamisel, innustamisel.
Kahest õpetaja Jelena Tallinna õpilasest, kes samuti konkursil osalesid, saavutas üks oma
vanuserühmas I ja teine II koha.
Palju õnne kõikidele!
Oskar Strok oli Euroopas ja Kaug-idas tuntud läti tuntud helilooja, pianist, arranžeerija, orkestrijuht, üle 300 muusikateose autor, sealhulgas oli ligi 50 tangot, mis Euroopas suure menu osaliseks said. Teda kutsuti ka „tangokuningaks“.